ქარხნის ტური

ქარხნის ტური

წარმოების სახელოსნო

5
4
3
3
2
210
6
9
11
7
5
8
10
4