მაღალი სისუფთავის ალუმინა/ალუმინის ოქსიდი/AI2O3

პროდუქტი

მაღალი სისუფთავის ალუმინა/ალუმინის ოქსიდი/AI2O3