დიდი ერთკრისტალური ალუმინა

პროდუქტი

დიდი ერთკრისტალური ალუმინა

  • დიდი ერთკრისტალური ალუმინა

    დიდი ერთკრისტალური ალუმინა

    დიდი ერთკრისტალური ალუმინა არის თეთრი ფხვნილის კრისტალი, რომელიც წარმოიქმნება ალუმინის ჰიდროქსიდის ან სამრეწველო ალუმინის მაღალტემპერატურული კალცინაციით სპეციალური მინერალიზატორით.